innehåll

Unionsmonumentet, skulpturgrupp av Roj FribergÅ ena sidan prosafenomenologen som drar i en tråd, nystar upp en vardaglighet. På ett lite enklare plan, med relativt gott humör kastar nytt ljus från en oväntad vinkel, kilar in sig mellan olika vedertagna betydelser, hittar ord för det hittills osagda, oreflekterade som kan locka fram det nya perspektivet, det urgamla perspektivet.

Å andra sidan diktmakaren som skapar ordmöten, ordkollisioner där förvandlingen rent handgripligt får en möjlighet att generera något nytt, ordkärnor som splittras i diktens partikelaccelerator.

——
Texter 2021 | Texter 2020 | Texter 2019 |jonas barck
——
Ögonblicksutgrävningar | PDF | Bläddra i boken
——
Kommentarer till Ekelunds aforismer
Kommentarer till Heideggers filosofi
——

Salen