texter.nu

Unionsmonumentet, skulpturgrupp av Roj FribergÅ ena sidan prosafenomenologen som drar i en tråd, nystar upp en vardaglighet. På ett lite enklare plan, med relativt gott humör kastar nytt ljus från en oväntad vinkel, kilar in sig mellan olika vedertagna betydelser, hittar ord för det hittills osagda, oreflekterade som kan locka fram det nya perspektivet, det urgamla perspektivet.

Å andra sidan diktmakaren som skapar ordmöten, ordkollisioner där förvandlingen rent handgripligt får en möjlighet att generera något nytt, ordkärnor som splittras i diktens partikelaccelerator.

——
Texter 2020 | Texter 2021 |jonas barck
——
Ögonblicksutgrävningar | PDF | Bläddra i boken
——
Kommentarer till Ekelunds aforismer
Kommentarer till Heideggers filosofi
——
Arkiv:
texter 2020 | texter 2019 | texter 2018 | texter 2017 | texter 2016 |
förvandlingsfönster
texter 2015 | texter 2014 | texter 2013
——
Salen