Vitt

Vi som måste börja om
som blivit av med orden, händerna
stavelserna.
Glidande ut över en vit skare
som varken bär eller brister.
Knakar.

Och du som bor i pulkan vi drar efter oss.
Du som bor i ett väder, kan vi säga.
I just det här vädret.
Vi kan börja med att ge våra ord till dig,
du som äter allt, med ögon, mun.

Print Friendly, PDF & Email