credo

jb
Försöker locka de förlorade sammanhangen tillbaka. Eller åtminstone ställa dörren på vid gavel om nu några mer angelägna livsyttringar skulle vilja ta oss i anspråk.


(Skicka gärna synpunkter på texterna till jonas.s.barck@gmail.com)