credo

jb_tibet
Försöker locka de förlorade sammanhangen tillbaka. Eller åtminstone ställa dörren på vid gavel om nu några mer angelägna livsyttringar skulle vilja ta oss i anspråk. Försöker undvika 1) akademismer, 2) hurtighet, 3) reduktion och 4) spelad djupsinnighet.