texter förlag

coverUtgivning 2013: Ögonblicksutgrävningar. Från förordet: “I trettiotre mer eller mindre poetiska betrak­telser letar sig texten fram över frusna sjöar och genom igenvuxna hönsgårdar, uppför underjordiska rulltrappor och genom en strömlös och stormhärjad landsbygd – och hela tiden står livet på spel, i varje andetag en världsomvandling. Ett andaktsfullt letande efter andra sätt att uttrycka det mest vardagliga på, andra sätt att skildra själva livsluften vi andas på.”

Läs som PDF | Ett urval texter från boken | Recension

Boken kan beställas från Bokus m.fl.