Luften som släcks

Luften som släcks
av varje utebliven återkomst.

Blicken som aldrig kommer tillbaka.
Bubblorna som aldrig kommer tillbaka.

Vandringen över de varma stenplattorna
till din smältande välvilja.
Dina gula gester som gör dagen mjuk.

Och framtiden som flög in i din lilla mörka mun
och dina ögon som är öppna, men släckta, tysta.

Print Friendly