Cabbat eller ocabbat

Varje dag kan vi växla mellan två friheter: ett ben i varje frihet. Bromsa och gasa. Barn och vuxen. Vi vinner något och förlorar något. Rummet blir annorlunda och man kan tycka att det inte

Läs mer →