Nyskrivet 2021

Rösten

17 november, 2021

Mitt i det upprättstående en röst som är stadens. Mitt i rösten ett upprättstående. Och själva rösternas lockdown: bara de döda, av lavar skummande trädgrenarna kvar. 

Den här pulsen som det går att gå in i, som övervinner rörelsen framåt, som sackar ner blicken, som bränner alla broar: in i de bruna löven, in i det grå ljuset, in i den tomma tiden.

Nersvept under årstidens avveckling: en tunn, frasande brun röst med spretigt ådernät som binder mig och trädens stumhet samman.

Print Friendly, PDF & Email