Texterna

Svart stråk

9 januari, 2023

Det osynliga försvinner först – sedan blir det synliga lidande. Som nu, när rabatterna skitas ner på grund av den osynliga snön. Alla samtal kommer att handla om detta svarta stråk av glädje som inte har någonstans att ta vägen.

Print Friendly, PDF & Email