Texterna

Det som måste ske

22 maj, 2023

Det som måste ske är att språkbasen vidgas till att omfatta även de improviserade platserna. Sårade måste ingå i kommunikéer och statliga utskick. Landområden vidgas till att omfatta även dungar och slänter, artefakter upphöjas till “det som går att tala om”.

Print Friendly, PDF & Email