Texterna

Det tillintetgjorda

13 juni, 2023

Det som händer är att luften står stilla. Det som händer är att orden rör sig och luften står stilla. En insekt som kryper över sommardagens tomma öga. Och kvällsdoppet som gör oss synliga, som blinkar till och sedan försvinner med oss in i det tillintetgjorda.

Print Friendly, PDF & Email